EHC Katalysator

Catalytic converter
SNABB INFO
Lågt mottryck med metall katalysator
Robust design
Når rätt temperatur snabbt

Avgaser från blyfri bensin, diesel och gas innehåller oförbränd kolväten, kolmonoxid och aldehyder

 

Katalysatorn omvandlar förbrända kolväten(HC), Kolmonoxid(CO) och aldehyder till giftfri koldioxid och vatten. Katalysatorn är aktiv från 180-200°C och vid ca 250°C reduceras 90% av avgaserna.

 

EHC Katalysator kan användas separat för att reducera gaser, eller monterar före ett EHC HT för att reducera gaser innan partikel filtret reducerar partiklar.Fördelar:

  • Lågt mottryck med metall katalysator
  • Robust design
  • Når rätt temperatur snabbt