EHC Dieselbrännare

EHC EHC Dieselbrännare innehåller:
Styrboxar
Kontrollbox
Dieselpump med filter
Kabelset

EHC Dieselbrännare monteras tillsammans med EHC PF filter och är ett partikel filter system som regenererar vid mycket låga ingångs temperaturer och även fungerar som ljuddämpare

 

Fungerar oberoende av avgastemperatur och körsätt. Renar dieselavgaser från partiklar, PM med 96%.

 

EHC Dieselbrännare arbetar när motorn körs på tomgång. En kontrollbox med logger styr Diesel brännaren genom mottryck och temperatur: Tiden för renbränning, mellan 15-30 min men varierar beroende på storleken av EHC PF filter.

 

Dieselbrännaren styrs av kontrollbox med logger som läser av ett förinställt värde på mottryck och temperatur. När mottrycket nått en viss nivå indikerar en lampa och systemet startar genom manuellt tryck på startknappen. Systemet arbetar efter en förprogrammerad cykel och stängs av automatiskt när renbränningen är klar.

 

EHC PF filtersystem kan kombineras med en katalysator för avskiljning av de gasformiga föroreningarna koloxid (CO) och kolväte (HC). Systemet kan användas vid 12 resp. 24 V elsystem.

 

EHC PF filter är ett SIC material och är testat och godkänt av VERT.EHC Dieselbrännare innehåller:

  • Dieselbrännaren är tillverkad i rostfritt material
  • styrboxar
  • kontrollbox
  • dieselpump med filter
  • kabelset