EHC PF – Partikelfilter för hård körning

How to clean DPF filter
QUICK INFO
Particle separation: >95%
CO/NO2/HC separation: 80-90%
Exhaust gas temprature: 300°C

EHC PF Filter är ett självregenererande partikelfilter, som kraftigt reducerar utsläppen av alla partiklar, gaser och lukter.

 

Med PF Filter är det möjligt att använda standarddiesel. Partiklarna, som fångas i filtret behöver brännas bort. Filtret regenereras automatiskt när rätt temperatur är nådd.

 

En katalytisk beläggning, Coating tar ner temperaturen så att filtret startar att regenerera från 300°C. Man kan även dosera Additive för att bränna gaser och regenerera vid 300°C.

 

EHC Logger

 

Temperaturen behöver nå 300°C. Avgas temperaturen skall kontrolleras med en temperatur logger. Om temperaturen är för låg för att själv regenerera finna andra lösningar. Vi kan erbjuda en CatFire system som monteras innan PF Filter. Eller vi kan erbjuda EHC HT.

 

Vi rengör / bränner ur partikelfilter.

 

Partikelfilter med NOx reduktion för uppgradering från Euro II och Euro III till Euro V motorer.
Fordon med max. 12L motor och 380kW, kan uppgraderas från Euro4 till Euro6.


Partikelavskiljning: 95%
CO/NO2/HC avskiljning: 80-90%
Diesel: Max. 30 ppm
K-värde: 1.3
Avgastemperatur: 300°C
Livslängd*: Upp till 1500 timmar

* Livslängden beror på bränslets kvalitet, oljeförbrukning, motorkvalitet, användandet och vilken typ av Additive.

EHC PF är certifierad på VERT-Filterlist B289 (CH),BAFU (CH), EMPA 456-943(CH).
.

 • EHC PF Inlet B Outlet D
 • EHC PF
 • EHC PF13 Custom made
 • EHC PF13 Inlet A Outlet B
 • EHC-PF13
 • EHC PF SiC filter for reducing of particles - particle reduction on machines, on-road and off-road vehicles. NOx reduction.

 • EHC PF6 on a Tractor
 • EHC PF2 on a Industrial Machine
 • EHC-PF3 on a Toyota Forklift
 • EHC-PF3
 • EHC PF4 mounted on a Lombardi Lift
 • EHC PF6 Mounted on a Toyota Forklift
 • EHC-PF13-B-D
 • EHC PF13 - on a Kalmar Forklift
 • EHC PF13 mounted on a Kalmar Forklift
 • EHC PF Particle Filter is used at HKL in Germany
 • EHC PF with CATFire on a Wheel Loader
Exhaust cleaner