EHC L20 – Partikelfilter för tunga fordon som startar och flyttas inomhus

SNABB INFO
Separation: >99,9%
Aldehyde separation: ~90%
Max. Temp. Standard Replacement, 4120171: 200°C
Max. Temp. Reinforced Replacement, 4120371: 300°C
Filter life * : ~100 starter

EHC L20 är en avgasrenare som är ämnad för tillfällig körning i fordonsfabriker, fartyg, verkstäder, utställningshallar m.m.

 

FILTRET FUNGERAR DIREKT VID START, ger maximal flexibilitet i lokalen och är okänsligt för fukt. Filtret avskiljer de mutagena, cancerogena och allergiframkallande ämnen som finns på avgasernas partiklar.

 

Filter modell baseras på avgas volymen.


Partikelavskiljning: >99%
Motor storlek: Max.10L (1xL20)
Varvtal: Låga rpm
Max. temp. Standard utbytesfilter 4120171: 200°C
Max. temp. Förstärkt utbytesfilter 4120371: 300°C
Livslängd * : ~100 starter
Vikt enkel L20: ~5 – 7 kg
Vikt dubbel L20: ~11 kg

* Livslängden beror på motorstorlek, motortyp, kvalitet på bränsle, hur den används samt motorns kondition.

EHC Partikelfilter uppfyller väl avgasnormen i TRGS 554 (D) och COSHH (GB). EHC L20 är certifierad på VERT-Filterlist B272(CH), BAFU(CH), EMPA (CH) och TÜV (D).

EHC partikelfilter behandlas som normalt avfall.

 • 4120098
 • 4120173
 • 4120171
 • 4120274
 • 4120572
 • 4120466
 • 4121321
 • EHC-L20-Bellow-45-with-hose-and-pump-handle
 • EHC-L20-Bellow-45-with-pump-handle
 • EHC-L20-Bellow-oval-45-with-pump-handle
 • EHC-L20-Bellow-oval-with-pump-handle
 • EHC-L20-Bellow-with-pump-handle
 • EHC-L20-double-Bellow-with-hose-and-compressed-air-handle
 • EHC-L20-double-with-Hose-and-Cone
 • EHC-L20-double-with-Hose-and-Sock
 • EHC-L20-Pipe-and-Sock-oval
 • EHC-L20-Pipe-and-Sock
 • EHC-L20-with-excentric-lock
 • EHC-L20-with-Hose-and-Cone
 • EHC-L20-Balg-x-2-75

 • EHC L20 Balg 2
 • EHC L20 Balg 45 grader
 • EHC L20 Bellow Pipe 90°
 • EHC L20 Bellow
 • EHC L20 Bellow pipe
 • EHC L20 Double with hose and bellow
 • EHC L20 med Balg 2
 • EHC L20 with Bellow 45°
 • EHC L20 med Balg
 • EHC L20 x2
 • EHC L20 x3 Hose and Sock
 • EHC L20
 • EHC Teknik ab - mobile exhaust filter -EHC L20 for diesel exhaust
 • Rußpartikelfilter für Fahrzeuge die geschlossenen Räumen