EHC 3-vägs Ventil

SNABB INFO
Material: Stainless steel
Connection diameter: 125mm
System Voltage: 12V/24V or manual

Genom att installera en elektrisk 3-vägsventil i avgassystemet, leds avgaserna antingen genom filtret eller direkt ut.

 

Ventilen är försedd med en kontrollmanöver som används för att ändra läge på ventilen och ge föraren besked om i vilket läge ventilen befinner sig.Kontrollmanövern monteras väl synlig och åtkomlig, t.ex. i styrhytten.

3-Vägs ventilen finns också i en manuell modell.


Material: Rostfritt
Connection diameter: 125mm
System Voltage: 12/24 V eller manuell
Weight: 10 kg

  • 4220754 - EHC 3-Way Valve
Electric 3-way valve for installation in the exhaust system. The valve directs the exhaust gases through the filter or straight out.

  • EHC HT10 with 3-way Valve - Kemna Bau in Hamburg