Partikelfilter, avgasfilter & tjänster


Vad EHC partikelfilter, avgasfilter gör?

 • Avlägsnar 99,92% av 0,12 micron partikeln som bildas när en motor startar.
 • Reducerar lukter, aromater.
 • Avskiljer mutagena och cancerogena ämnen så som POM och PAH från avgasen.
 • Löser avgasproblemen när inte klassiska avgasslang system går att använda.

 

Hur avgasrening fungerar

 • Avgasrenare som är lätta att montera, monteras direkt på ett fordonets avgasrör.
 • Användas när fordonet startar och förflyttas med lågt motorvarvtal inomhus.
 • Verkar omedelbart när motorn startar.
 • En katalysator kan används i avgassystemet för att bränna gaser i avgasen.
 • Partikelfiltret monteras permanent på fordonet som arbetar eller är lätt flyttbara för tillfällig installation. Partikel filter är okänsliga för fukt och kan därmed användas på fordon som körs i tvätthallar.
 • Partikelfiltret har en låg vikt och kan användas till de flesta avgasrör.
 • EHC olika partikelfilter ger användaren 100% flexibilitet.
 • Partikel filter är lätta att rengöra och underhålla.
 • Finns tillgänglig för alla motorstorlekar.
 • Låg användningskostnad.

 

Rekommendationer

 • Man gör skillnad mellan gasproblem och avgasproblem. De flesta arbetsplatser i fordonsindustrin har idag inga ”gasproblem” utan avgasproblem vilka huvudsakligen visar sig i lukter och kan effektivt reduceras med EHC Filter System.
 • EHC Filter bör användas som säkerhetsutrustning för personalens personlig skydd.

 

Användningsområden

 • Används bl.a. i fordonsfabriker, verkstäder, utställningshallar och på fartyg. Alla motorer från t.ex. bilar, bussar, lastbilar, arbetsmaskiner och lokomotiv, släpper ut en mängd avgaser.
 • Ni kan vara utsatta om ni jobbar som bl.a.: truckförare, gruvpersonal, fordons verkstäders servicepersonal, hamnpersonal, tunnelpersonal och materialhanteringspersonal, m.fl.
 • I Miljözon där det krävs Euro 5 motorer för lastbil och buss samt Steg 4 motorer för arbetsmaskiner.


Tjänster

 • Tillverkning av filtersystem till små garage och större industrier
 • Special anpassningar av partikelfilter
 • Uthyrning av EHC HT
 • Service av befintliga filtersystem
 • Bränner och rengör självregenererade partikel filter
 • Rådgivning och strategisk planering

 

Vi hyr ut EHC HT filtersystem

Kontakta oss

EHC PF Russpartikel-Filter

EHC PF – Partikelfilter för hård körning

QUICK INFO Particle separation: >95% CO/NO2/HC separation: 80-90% Exhaust gas temprature: 300°C EHC PF Filter är ett självregenererande partikelfilter, som kraftigt reducerar utsläppen av alla […]

EHC P15 Balg adapter

EHC P15 – Partikelfilter till fordon som startar och flyttas inomhus

SNABB INFO Separation: >99,9% Aldehyde separation: ~90% Max. temperature: 200°C Avgasrenaren EHC P15 är avsedd för tillfällig körning i fordonsfabriker, fartyg, verkstäder, utställningshallar m.m.   […]

EHC L20 on a truck

EHC L20 – Partikelfilter för tunga fordon som startar och flyttas inomhus

SNABB INFO Separation: >99,9% Aldehyde separation: ~90% Max. Temp. Standard Replacement, 4120171: 200°C Max. Temp. Reinforced Replacement, 4120371: 300°C Filter life * : ~100 starter […]

EHC HT10 på en traktor

EHC HT – Partikelfilter till truckar och arbetsmaskiner med olika körförhållanden

SNABB INFO Separation: >99,3% av 0-28 nm partikel Max. Temperature: 250°C, (<350°C for short period) EHC HT Partikelfilter till truckar och arbetsmaskiner när fordonet skall […]

Direct-Fit – Partikelfilter för personbilar

EHC Teknik ab erbjuder partikelfilter ”Direct-Fit” för personbilar.   Du behöver bara förse oss med lite information om bilen: tillverkare, modell, liters storlek och år.De […]