MILJÖZON – Partikelfilter med NOx reduktion

TRANSPORTSTYRELSENS NYA DIREKTIV FÖR TUNGA FORDON I MILJÖZON

Gäller från 1 Augusti 2012

Nu är det godkänt att eftermontera partikelfilter och utrustning med NOx reduktion för uppgradering från Euro II och Euro III till Euro V motorer.

Nya reglerna i trafikförordningen (1998:1276) och som i enlighet med vägverkets föreskrift (VVFS 2003:29) gör det möjligt att typgodkänna system för uppgradering av tunga fordon från Euro II och III till Euro V.

EHC Teknik ab kan leverera aktuella system, godkända för ALLA fordon för att fortsatt få köra i miljözon fram till 2020.

Komponenterna är testade och godkända av aktuella myndigheter.

All teknisk support för att erhålla en problemfri anläggning lämnas av EHC Teknik ab

Kontakta oss för vidare information.

EHC Teknik ab – Email. office@ehcteknik.se – Tel.031-449020