Avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter

Bilden visar avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Maskinen har kört mer än 200 timmar med partikelfilter, EHC PF.
För regenerering används additiv.