EHC HT35 monterat på dieseldrivet växellok, Z68

EHC HT35  med 3-vägs Ventil monterat hos Euromaint i Hagalund

ehc-ht35-double-with-a-3-way-valve-on-a-train    ehc-ht35-double-with-a-3-way-valve-mounted-on-a-train

Vid Euromaints verkstad i Hagalund svarvas tågens hjul i en så kallad undergolvssvarv. Det innebär att hjulen inte behöver demonteras ifrån fordon vid svarvning.
Vid växlingsmanövrar och positionering av lok och vagnar till svarvanläggningen används ett dieseldrivet växellok, Z68.
För att generera mindre utsläpp och förbättra arbetsmiljön, då växlingsfordonet startas och kör igenom svarvverkstaden, monterades två partikelfilter av modell EHC HT35 på växelloket.
Partikelfiltren monterades på maskinhuven och anslöts med en rostfri parallellveckad slang till 3-vägsventilen ovan avgasröret på loket (se bild).
Montaget gick mycket bra och utfördes av Euromaints personal i Hagalund i samarbete med support ifrån EHC Teknik AB.
Produktionsteknik
Bengt Bergelin
070-7622954
Euromaint
Hagalund