Diesel avgaser dödar

DIESEL AVGASER DÖDAR: Efter Världshälsoorganisationens senaste omklassificering av dieselavgaser som ”cancer framkallande för människor”, undersöker ETI vilka konsekvenser dessa kontroversiella fynd kommer att ha.