Miljözon

Miljözon

Partikelfilter med NOx reduktion för miljözon – Godkänt med eftermontage från Augusti 2012.