Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter

Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter på ett lyftbord som arbetar i gruvan i Garpenberg.
Åtgärden gjordes för att Boliden ville sänka NO-halten i omgivningen.
Personalen har gasmätare på sig för att säkerställa att alltid ha god luftkvalitet under arbetsdagen.
www.boliden.com

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF partikelfilter reducerar partiklar samt bränner gaser, luftkvalitén blir då under nivån som Boliden har satt som max gräns.
EHC PF själv regenererar när trycket och temperaturen har nått en bestämd nivå.

EHC Teknik ab levererar partikel filter samt kontroll system för temperatur och tryck.
Kontroll systemet behövs för att kunna följa och hålla filtret i gott skick.
Vi anpassar anslutningar efter kundens behov och önskemål. Kan även leverera värme skydd samt konsoler mm.
I detta montage har Boliden själva monterat filtret på maskinen samt tillverkat och monterat ett värme skydd.
EHC Teknik ab erbjuder montering vid behov.

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

Vi sköter också service på filter som behöver brännas rent från aska, detta bör göras med max. 1500 timmars intervall.