Nya dieselbilar behöver EHC Partikelfilter

Nya dieselbilar släpper ut fem gånger mer än tillåtet

Inte heller de nyaste dieselbilarna är så rena som tillverkarna påstår. En stor europeisk undersökning av verkliga utsläpp visar att bilar i högsta miljöklassen Euro 6 släpper ut hela fem gånger så mycket kväveoxider som reglerna tillåter.

De verkliga utsläppen av skadliga kväveoxider visar sig vara mycket högre än vad tillverkarna påstår. Analyserna som nyligen presenterats av det svenska miljöinstitutet IVL visar att bilarna med den högsta miljöklassningen Euro 6 släpper ut fem gånger mer än vad EU-reglerna tillåter.

– Det innebär att vi fortfarande har problem med höga halter av kväveoxid i luften i våra tätorter, och det leder förstås till hälsoeffekter, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på miljöinsitutet IVL som ansvarat för studien.

Kväveoxider drabbar luftvägarna och hälsan. Enligt Åke Sjödin finns beräkningar som visar att de otillåtna kväveoxidutsläppen orsakar 5 000 förtida dödsfall om året inom EU.

Gamla krav hade ingen effekt

Mätningarna visar också att tidigare miljöklassningar av dieselbilar har varit meningslösa. Det är ingen betydande skillnad mellan Euro 1 och Euro 5 när det gäller utsläpp av kväveoxider. Först med den senaste klassen Euro 6 har utsläppen av kväveoxider drygt halverats, men är alltså fortfarande alldeles för höga.

– Den lagstiftning EU har haft har varit väldigt snäll efter påtryckningar från bilindustrin. Men nu införs en ny avgaslagstiftning som kommer att vara mycket tuffare. Så nu är det upp till bevis för biltillverkarna att visa att man klarar de hårdare kraven, säger Åke Sjödin. Läs mer i artikeln  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoga-utslapp-fran-nya-dieselbilar-1 .

Detta innebär att inomhus i verkstäder, bilhallar och andra lokaler där bilar och fordon startar och flyttas behövs avgasrening. EHC Partikelfilter reducerar partiklar samt gaser som är fast på partikeln.

Avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter

Bilden visar avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Maskinen har kört mer än 200 timmar med partikelfilter, EHC PF.
För regenerering används additiv.

EHC Adapter till Euro6 avgasrör

Vi har tagit fram anslutningar lastbilar med Euro6 avgasrör.
Idag har vi anslutningar till Volvo, Scania, MAN och Mercedes.
Återkom med ert behov så hjälper vi er att välja rätt anslutning.

EHC Adapter for a Euro6 exhaust on a Mercedes Truck

EHC Adapter for a Euro6 exhaust on a Mercedes Truck

EHC L20 on a Bellow pipe for a Euro6 exhaust under the vehicle

EHC L20 on a Bellow pipe for a Euro6 exhaust under the vehicle