Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter

Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter på ett lyftbord som arbetar i gruvan i Garpenberg.
Åtgärden gjordes för att Boliden ville sänka NO-halten i omgivningen.
Personalen har gasmätare på sig för att säkerställa att alltid ha god luftkvalitet under arbetsdagen.
www.boliden.com

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF partikelfilter reducerar partiklar samt bränner gaser, luftkvalitén blir då under nivån som Boliden har satt som max gräns.
EHC PF själv regenererar när trycket och temperaturen har nått en bestämd nivå.

EHC Teknik ab levererar partikel filter samt kontroll system för temperatur och tryck.
Kontroll systemet behövs för att kunna följa och hålla filtret i gott skick.
Vi anpassar anslutningar efter kundens behov och önskemål. Kan även leverera värme skydd samt konsoler mm.
I detta montage har Boliden själva monterat filtret på maskinen samt tillverkat och monterat ett värme skydd.
EHC Teknik ab erbjuder montering vid behov.

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

Vi sköter också service på filter som behöver brännas rent från aska, detta bör göras med max. 1500 timmars intervall.

Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Artikel från Transportochlogostik.se

 IVL: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Publicerad av, Christer Wiik – 30 jun 2017

Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning jämfört med vad lagkravet anger. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. I studien har avgasutsläppen från över 30 000 bilar mätts ute i Göteborgstrafiken.

– Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider. Det visar att lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har fungerat som de ska, säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är första gången som så omfattande mätningar av Euro 6-bilarnas verkliga utsläpp presenteras. IVL har tidigare uppmärksammat problemet med dåliga testcykler, höga utsläpp i verklig körning för dieselbilar och den dåliga luftkvalitet som detta leder till. Ett syfte med studien har därför varit att just utvärdera dieselfordonens verkliga utsläpp, i synnerhet fordon som är klassade enligt utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6, eftersom de idag utgör en majoritet av den svenska bilparken. Dieselbilar i dessa miljöklasser står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider, ungefär lika mycket som all lastbilstrafik i Sverige släpper ut.

Mätningarna i Göteborg visar samtidigt att det har skett förbättringar med den senaste avgasstandarden, Euro 6. I genomsnitt har utsläppen av kväveoxider i verklig körning minskat med cirka 60 procent för Euro 6 jämfört med tidigare Euroklasser. För till exempel Volkswagen har deras Euro 5-dieselbilar bland de högsta utsläppen medan deras Euro 6-bilar återfinns bland dem som har lägst utsläpp. Även lastbilar och bussar i Euro 6 har betydligt lägre utsläpp än tidigare Euro-klasser.

– Det här kan ändå ses som ett genombrott. Tidigare har vi praktiskt taget inte sett någon förändring i utsläppen mellan avgasstandarden Euro 2 och Euro 5 i verklig körning. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, även om det är långt kvar innan de möter förväntningarna som ställs av lagkraven, säger Åke Sjödin.

Men fortfarande kör det runt många dieselbilar med högre utsläpp på våra vägar. I studien såg man stora skillnader både mellan olika märken, modeller och individuella fordon. Utsläppen av kväveoxider är också högre vid lägre omgivningstemperatur, vilket är ogynnsamt för Sverige. För Euro 5-bilar handlar det om 60 procent högre utsläpp vid 10 plusgrader jämfört med vid 25 plusgrader.

EHC Particle filter reducerar partiklar i avgasen vid start och förflyttning.
Vi har EHC HT för truckar och arbtsmaskiner.

Montering av Avgasrenare EHC HT på gaffeltruck

Montering av Avgasrenare EHC HT på gaffeltruck

EHC HT20 Abgasreiniger

EHC HT20 Exhaustgas cleaner

Trucken kör i ett lager och hanterar metall, den kör även utomhus.
Anslutningen är gjord genom att klamma fast ett flexibelt rör mellan avgasrör och EHC HT.
EHC HT filtret är monterat med vibrationsdämpare på taket av truckens kabin.
Tryckvaktens kontrollbox är monterad i kabinen med varningslampan skruvad i boxen, riktad mot föraren.
Föraren ser lampan och hör summern när filtret är fyllt med partiklar och det är dags att byta filter.
Det tar ungefär 3-4 timmar att montera en EHC HT och endast 2-3 minuter att byta reservfilter.

EHC Partikel filter på en Deck lifters ombord på vessla

Vi har 2017 investerat i Partikel filter på en Deck lifters ombord på vår vessels. Vi har testat filter från EHC Teknik ab, EHC HT 20 på Fedora under 1 ½ år på en större deck lifter 40 MT med goda resultat.

EHC Particle filter on the Deck lifters on-board our vessels

EHC Particle filter on the Deck lifters on-board our vessels

Installationen är enkel och kan utföras av besättningen.

Wallenius Marine AB
www.walleniusmarine.com

 

EHC HT35 monterat på dieseldrivet växellok, Z68

EHC HT35  med 3-vägs Ventil monterat hos Euromaint i Hagalund

ehc-ht35-double-with-a-3-way-valve-on-a-train    ehc-ht35-double-with-a-3-way-valve-mounted-on-a-train

Vid Euromaints verkstad i Hagalund svarvas tågens hjul i en så kallad undergolvssvarv. Det innebär att hjulen inte behöver demonteras ifrån fordon vid svarvning.
Vid växlingsmanövrar och positionering av lok och vagnar till svarvanläggningen används ett dieseldrivet växellok, Z68.
För att generera mindre utsläpp och förbättra arbetsmiljön, då växlingsfordonet startas och kör igenom svarvverkstaden, monterades två partikelfilter av modell EHC HT35 på växelloket.
Partikelfiltren monterades på maskinhuven och anslöts med en rostfri parallellveckad slang till 3-vägsventilen ovan avgasröret på loket (se bild).
Montaget gick mycket bra och utfördes av Euromaints personal i Hagalund i samarbete med support ifrån EHC Teknik AB.
Produktionsteknik
Bengt Bergelin
070-7622954
Euromaint
Hagalund