Nya dieselbilar behöver EHC Partikelfilter

Nya dieselbilar släpper ut fem gånger mer än tillåtet

Inte heller de nyaste dieselbilarna är så rena som tillverkarna påstår. En stor europeisk undersökning av verkliga utsläpp visar att bilar i högsta miljöklassen Euro 6 släpper ut hela fem gånger så mycket kväveoxider som reglerna tillåter.

De verkliga utsläppen av skadliga kväveoxider visar sig vara mycket högre än vad tillverkarna påstår. Analyserna som nyligen presenterats av det svenska miljöinstitutet IVL visar att bilarna med den högsta miljöklassningen Euro 6 släpper ut fem gånger mer än vad EU-reglerna tillåter.

– Det innebär att vi fortfarande har problem med höga halter av kväveoxid i luften i våra tätorter, och det leder förstås till hälsoeffekter, säger Åke Sjödin, utsläppsexpert på miljöinsitutet IVL som ansvarat för studien.

Kväveoxider drabbar luftvägarna och hälsan. Enligt Åke Sjödin finns beräkningar som visar att de otillåtna kväveoxidutsläppen orsakar 5 000 förtida dödsfall om året inom EU.

Gamla krav hade ingen effekt

Mätningarna visar också att tidigare miljöklassningar av dieselbilar har varit meningslösa. Det är ingen betydande skillnad mellan Euro 1 och Euro 5 när det gäller utsläpp av kväveoxider. Först med den senaste klassen Euro 6 har utsläppen av kväveoxider drygt halverats, men är alltså fortfarande alldeles för höga.

– Den lagstiftning EU har haft har varit väldigt snäll efter påtryckningar från bilindustrin. Men nu införs en ny avgaslagstiftning som kommer att vara mycket tuffare. Så nu är det upp till bevis för biltillverkarna att visa att man klarar de hårdare kraven, säger Åke Sjödin. Läs mer i artikeln  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/hoga-utslapp-fran-nya-dieselbilar-1 .

Detta innebär att inomhus i verkstäder, bilhallar och andra lokaler där bilar och fordon startar och flyttas behövs avgasrening. EHC Partikelfilter reducerar partiklar samt gaser som är fast på partikeln.

Avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter

Bilden visar avgasrör med och utan EHC PF Partikel filter.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

EHC PF Particle filters. Reduce particles in you environment.

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Inside a exhaust after a EHC PF Particle filter

Maskinen har kört mer än 200 timmar med partikelfilter, EHC PF.
För regenerering används additiv.

EHC Adapter till Euro6 avgasrör

Vi har tagit fram anslutningar lastbilar med Euro6 avgasrör.
Idag har vi anslutningar till Volvo, Scania, MAN och Mercedes.
Återkom med ert behov så hjälper vi er att välja rätt anslutning.

EHC Adapter for a Euro6 exhaust on a Mercedes Truck

EHC Adapter for a Euro6 exhaust on a Mercedes Truck

EHC L20 on a Bellow pipe for a Euro6 exhaust under the vehicle

EHC L20 on a Bellow pipe for a Euro6 exhaust under the vehicle

Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter

Boliden har monterat ett EHC PF partikelfilter på ett lyftbord som arbetar i gruvan i Garpenberg.
Åtgärden gjordes för att Boliden ville sänka NO-halten i omgivningen.
Personalen har gasmätare på sig för att säkerställa att alltid ha god luftkvalitet under arbetsdagen.
www.boliden.com

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF monterad på ett lyftbord i gruva.

EHC PF partikelfilter reducerar partiklar samt bränner gaser, luftkvalitén blir då under nivån som Boliden har satt som max gräns.
EHC PF själv regenererar när trycket och temperaturen har nått en bestämd nivå.

EHC Teknik ab levererar partikel filter samt kontroll system för temperatur och tryck.
Kontroll systemet behövs för att kunna följa och hålla filtret i gott skick.
Vi anpassar anslutningar efter kundens behov och önskemål. Kan även leverera värme skydd samt konsoler mm.
I detta montage har Boliden själva monterat filtret på maskinen samt tillverkat och monterat ett värme skydd.
EHC Teknik ab erbjuder montering vid behov.

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

EHC PF Diesel Partikel filter bränner partiklar och gaser

Vi sköter också service på filter som behöver brännas rent från aska, detta bör göras med max. 1500 timmars intervall.

Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Artikel från Transportochlogostik.se

 IVL: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Publicerad av, Christer Wiik – 30 jun 2017

Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket kväveoxider i verklig körning jämfört med vad lagkravet anger. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. I studien har avgasutsläppen från över 30 000 bilar mätts ute i Göteborgstrafiken.

– Det här bekräftar vad vi tidigare befarat; att även de senaste dieselbilarna har höga utsläpp av kväveoxider. Det visar att lagstiftningen och tidigare utsläppskontroller tyvärr inte har fungerat som de ska, säger Åke Sjödin, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det är första gången som så omfattande mätningar av Euro 6-bilarnas verkliga utsläpp presenteras. IVL har tidigare uppmärksammat problemet med dåliga testcykler, höga utsläpp i verklig körning för dieselbilar och den dåliga luftkvalitet som detta leder till. Ett syfte med studien har därför varit att just utvärdera dieselfordonens verkliga utsläpp, i synnerhet fordon som är klassade enligt utsläppskraven för Euro 5 och Euro 6, eftersom de idag utgör en majoritet av den svenska bilparken. Dieselbilar i dessa miljöklasser står idag för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av kväveoxider, ungefär lika mycket som all lastbilstrafik i Sverige släpper ut.

Mätningarna i Göteborg visar samtidigt att det har skett förbättringar med den senaste avgasstandarden, Euro 6. I genomsnitt har utsläppen av kväveoxider i verklig körning minskat med cirka 60 procent för Euro 6 jämfört med tidigare Euroklasser. För till exempel Volkswagen har deras Euro 5-dieselbilar bland de högsta utsläppen medan deras Euro 6-bilar återfinns bland dem som har lägst utsläpp. Även lastbilar och bussar i Euro 6 har betydligt lägre utsläpp än tidigare Euro-klasser.

– Det här kan ändå ses som ett genombrott. Tidigare har vi praktiskt taget inte sett någon förändring i utsläppen mellan avgasstandarden Euro 2 och Euro 5 i verklig körning. Nu ser vi äntligen en minskning med Euro 6-bilarna, även om det är långt kvar innan de möter förväntningarna som ställs av lagkraven, säger Åke Sjödin.

Men fortfarande kör det runt många dieselbilar med högre utsläpp på våra vägar. I studien såg man stora skillnader både mellan olika märken, modeller och individuella fordon. Utsläppen av kväveoxider är också högre vid lägre omgivningstemperatur, vilket är ogynnsamt för Sverige. För Euro 5-bilar handlar det om 60 procent högre utsläpp vid 10 plusgrader jämfört med vid 25 plusgrader.

EHC Particle filter reducerar partiklar i avgasen vid start och förflyttning.
Vi har EHC HT för truckar och arbtsmaskiner.